0,00 zł

Regulamin

Regulamin Sklepu

1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE
2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4. WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI
5. FAKTURY VAT
6. REKLAMACJE I ZWROTY
7. POUFNOŚÄ† I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
8. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE
9. SPRZEDAŻ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


REGULAMIN ZAKUPÓW


§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep Internetowy prowadzony jest przez firmę PPHU BILPOOL mieszczącą się w Opocznie przy ul Wapiennej 12, NIP 768-122-40-22 Punkt sprzedaży Marki k/Warszawy ul.Piłsudskiego 73A

§ 2 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać na stronie internetowej sklepu www.plytkiceramiczne.waw.pl emailem rajski@poczta.onet.pl ,telefonicznie 022 781 26 77  lub 0501 782 002  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę(sklep internetowy). Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 8.00 następnego dnia pracy.

2.Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski,złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania i siedzibę na terenie Polski.

 

 1. 3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie adresu e-mail ,nr.telefonu umożliwiającego Sklepowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, warunków i kosztów dostawy(jeśli takie wystepują). W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia aż do wyjaśnienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  4. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest otrzymanie e-mailem od Sklepu potwierdzenia z numerem zamówienia i informacją o przystąpieniu przez Sklep do przygotowania zamówienia. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski.
  5. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r.), Klient może zrezygnować, bez podania przyczyny, z zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Zwrotu należy dokonywać na adres sklepu. Przesyłki za pobraniem ze względów technicznych nie będą odbierane.
  7. Zwrot należności za zwrócony towar zgodnie z punktem 6, nastąpi w ciągu siedmiu dni po otrzymaniu zwrotu na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym.


  § 3 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie przez Sklep.
  2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, system wygeneruje e-maila informującego o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem.
  3. Pracownik Sklepu może skontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia z jego numerem.
  4. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.
  5. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji zamówienia, o czym powiadomi Klienta e-mailem lub telefonicznie.
  6. Warunki realizacji potwierdzonego przez Sklep zamówienia, w tym: ceny, transport i sposób płatności są wiążące do czasu dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.
  7. Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio: dla towarów pakowanych pojedyńczo - jedna sztuka, dla towarów złożonych jest to jeden zestaw. Płytki ceramiczne sprzedawane są w opakowaniach, zaś cena podana w sklepie odnosi się do zakupu 1 m2 płytek.


  § 4 WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Dostawy realizujemy na terenie całego kraju transportem własnym, dostarczając produkty pod wskazany w formularzu zamówienia adres . W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż dane Kupującego, prosimy o wypełnienie dodatkowych rubryk w formularzu zamówienia.
  2. Koszt transportu wyliczany jest pod indywidualne zamówienie, w sytuacji braku akceptacji podanych kosztów, zapraszamy do realizacji dostawy we własnym zakresie.
  3. Sposoby płatności:
  - przelewem na konto – towar wysyłany jest do Klienta po skompletowaniu przesyłki i wpłynięciu ustalonej przez obie strony należności na konto,
  - za pobraniem(kurier) - towar jest wysyłany po potwierdzeniu zamówienia , skompletowaniu przesyłki oraz zaksięgowaniu wpłaty 40% wartości przesyłki.
  4. Koszty dostawy, w wysokości podanej w korespondencji potwierdzającej szczegóły Koszt transportu  odległości,ilości,wagi towaru -rozliczamy indywidualnie tak aby klient był usatysfakcjonowany.


5. Czas dostawy od momentu otrzymania ze sklepu e-maila informującego o rozpoczęciu przygotowania zamówienia wynosi do 3 dni roboczych,w szczególnych przypadkach termin realizacji może ulec nieznacznemu wydłużeniu ( maksymalnie do 14 dni ).
6. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
7. W razie stwierdzenia przy odbiorze, że przesyłka jest uszkodzona (np. widoczne zerwanie taśmy bezpieczeństwa) należy w obecności kierowcy sprawdzić zawartość kartonu i w razie uszkodzenia towaru lub jego braku sporządzić protokół podpisany przez Klienta i kierowcy. Następnie przesłać protokół na nasz adres lub przekazać kopię kierowcy. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie zastosowanie się do powyższej procedury.
8. Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie,kierowca tylko dostarcza towar pod wskazany adres
9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem kierowca/pracownik sporządza protokół i kopię zostawia pod wskazanym adresem z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki i numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. Dodatkowo Klient ponosi koszty składowania towarów za okres powyżej 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia pozostawienia awizo przez kierowcę.


§ 5 FAKTURY VAT

1. Wszystkie zakupy w naszym sklepie potwierdzamy fakturami VAT.
2. W formularzu zamówienia należy wpisać dane do faktury i numer NIP. Faktura będzie dołączona do przesyłki lub wysłana pocztą.
3. Faktura zostaje wystawiona w momencie zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe sklepu. W przypadku braku zapłaty w terminie 5 dni roboczych transakcję traktuje się za niebyłą.

§ 6 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, spełniają unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa CE, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru, jeśli Kupujący stwierdzi tę niezgodność i powiadomi o niej Sprzedającego w ciągu 2 miesięcy od chwili jej stwierdzenia. Towar jest niezgodny z umową jeśli:
- nie odpowiada opisowi przekazanemu przez Sprzedającego.
- nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany.
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
2. Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi - nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Prezentowane w sklepie zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału – zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora .
3. Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.
4. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na nasz adres, lub e-mailem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do sklepu na własny koszt wraz z wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem zakupu.
5. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w ciągu 14 naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar dostarczy Klientowi na koszt Sklepu. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres.


§ 7 POUFNOŚÄ† I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
2. Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim.


§ 8 SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


§ 9 SPRZEDAŻ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

1. Sprzedaż towarów oznaczonych jako „poza stałą ofertąâ€ stanowi sprzedaż towarów o właściwościach określanych przez Klienta (sprzedaż na indywidualne zamówienie).
2. Odstąpienie od umowy patrz § 10 pkt. 4


§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić bez podania przyczyny od umowy sprzedaży w terminie 10 (dziesięciu) dni licząc od wydania towarów . Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia wysłanego za potwierdzeniem odbioru na adres lub złożonego w siedzibie firmy.
2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego oraz przy zachowaniu oryginalnego opakowania.
3. Koszt odesłania towaru ponosi Konsument. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią „zwrot”. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, licząc od otrzymania przez Sklep zwróconego towaru.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przy sprzedaży na indywidualne zamówienie.


§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
2. Złożenie zamówienia w sklepie www.plytkiceramiczne.waw.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 07.03.2009


Copyright 2009 www.plytkiceramiczne.waw.pl Znajdujące się na stronie znaki towarowe i nazwy firm są ich wyłączną własnością, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli zauważyli Państwo błąd na stronie prosimy o kontakt pod adresem plytkiceramiczne@plytkiceramiczne.waw.pl

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookies
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl